Klub Diana články o hubnutí, účinné hubnutí, dieta, cvičení, zdraví a krása pro ženy

Skupinové hubnutí

Internetové hubnutí

Cvičení

Fit Bodystyling

Pilates

Zum Light

Power jóga

Psychologická poradna

Jak se stát lektorkou

Články

BMI

Kontakt

PhDr. Zdeňka Sládečková

MUDr. Petr Sládeček

 
Klub Diana účinné hubnutí, dieta, cvičení, zdraví a krása pro ženy
Klub Diana
články o hubnutí
 
Klub Diana - články o hubnutí

Články o hubnutí.
Boj s kilogramy v klubu Diana!

 

Boj s kilogramy prohrává v tuto chvíli mnoho dalších lidí. Lékaři mluví o celosvětové pandemii obezity a bijí na poplach zejména kvůli zdravotním následkům.

Kilogramy mohou ničit i lidské vztahy, rodinu dětem, životní pohodu a štěstí. I když to vypadá povrchně, je nutné přijmout fakt, že je jakási nepsaná norma, ve které jsme se svou hmotností pro své okolí i partnery přijatelní.

Přečtěte si více o těchto problémech - Přehled článků.

 

Klub Diana - PhDr. Zdeňka Sládečková

Proč nejsem víc sebevědomá?

 

Už jste si tuto otázku také někdy položili? Nejste žádný mimořádný případ. Komplex méněcennosti, nedostatek odvahy a malá sebedůvěra jsou v naší populaci problémem 80% mladých žen a asi 50% mužů.Jak ale situaci napravit a nedostatečné sebevědomí posílit? Nejprve se pokuste své křehké duši trochu porozumět.

 

Jeden americký spisovatel řekl: „ Celý život jsem se bál a vlastně se nic tak strašného nestalo.“

Dopis čtenářky:
Je mi 32 let a trpím velmi nízkým sebevědomím. Ještě tak doma jsem schopna trochu si prosadit svůj názor, v práci a kdekoli jinde se ale chovám nemožně a na nic si netroufám. Teď se na mne zlobí manžel, protože mi v práci nabídli funkci vedoucí oddělení, ale já odmítla. Neměla jsem odvahu řídit své dosavadní kolegyně, vědí, jak jsem nerozhodná a nejistá. Chtěla bych být silnější, odvážnější a průbojnější, ale nevím, jak na to. Františka z Havlíčkova Brodu.

 

Je sebevědomí vrozené?
Vypadá to, že velké či malé sebevědomí je věc vrozená. Vždyť velmi často se v rodinách úzkostných rodičů nacházejí bázlivé děti. Pokud by psychické vlastnosti byly opravdu předem dané, neměli bychom jiné řešení, než se se svým podceňováním smířit. Naštěstí a také trochu naneštěstí je pravdou opak. Se sebevědomím se nerodíme, ale podle vnějších okolností je postupně utvářeno v naší psychice podobným způsobem, jako když se staví dům. Je budováno kousek po kousku jako cihlu po cihle, od našeho narození až po dospělost. Podle kvality „stavebního materiálu“ a jednání těch, kteří ho v nás utvářejí, pak je naše sebevědomí nakonec „v pohodě“ nebo je snížené či naopak nafouklé a naduté.

 

Pro rodiče jsme“poklad“
Stavebními kameny uvědomování si sebe a toho, že máme pro své okolí velkou cenu, jsou pro nás od okamžiku narození zprávy z nejbližšího okolí. Ještě nerozumíme tomu, co na nás rodiče mluví, ale vnímáme a cítíme, jak šťastni jsou z faktu, že jsme se jim narodili, že jsme jejich „malý poklad“.

 

Duše i tělo se musí vyživovat
Počáteční zpráva o tom, že jsme pro rodiče velkou hodnotou, se musí dále „přikrmovat“. Tak, jak dítě dostává pravidelně potravu pro tělesný rozvoj, musí mít též dost psychické „výživy“. V láskyplném a bezpečném prostředí objevuje nejen svět kolem, ale i to, že je samo malým človíčkem, který si může hrát, musí poslouchat, ale může mít též přání a požadavky. Zjišťuje postupně, že je , byť životně závislé na svém okolí, jedinečnou bytostí s vlastním rozoumkem i vlastní vůlí.

 

„Malá dušička“ vede k podceňování sebe
Nově vzniklé vědomí vlastní jedinečnosti a originality je nejprve jen jakýsi nejasný pocit. Podle dalšího výchovného vedení a jednání rodičů je buď tento zárodek sebevědomí laskavou podporou posilován, roste a konkretizuje se, nebo je sebevědomí potlačováno, aby dítě bylo poslušné a snadno ovladatelné. Leckdy je ale paradoxně také oslabováno péčí přílišnou, tím, že rodiče dítěti předávají nevědomky svou vlastní nadměrnou úzkost a obavy o něj.

 

Rodiče jsou ve hře
Není univerzální návod na to, jak mají rodiče postupovat, aby ve svém potomku vypěstovali přiměřeně silné povědomí o sobě, o tom, jaké má kvality, schopnosti a dovednosti a jak si jich má u sebe vážit. Každé dítě je jiné a tak je nutno volit i přístup. Nicméně základ postupu je pojmenovávat, oceňovat a jinak zviditelňovat to, co dítě dokáže samo nebo alespoň s pomocí jiných.

 

Jak dodat odvahu
Podporování samostatných aktivit s důvěrou v sebe, zadávání zvládnutelných úkolů a rozvoj schopností je cesta k utváření zdravého obrazu o sobě dítětem. Pochvala a obdiv za to, že dítě něco dokáže, ho podpoří jít dál a věřit, že se mu i nadále bude dařit. Je to skoro opačný výchovný postup, než obvykle vidíme. Běžně si totiž všímáme a zvýrazňujeme na potomku to, co dělá nedostatečně či špatněného ho podceňujeme a raději uděláme vše za něj. Není divu, že o sobě pak dítě ví jen to, jak je nemožné, neschopné a nanicovaté.

 

Tři riziková období utváření sebevědomí
Ve vývoji přiměřeně silného obrazu o sobě a svých dostatečných schopnostech a kvalitách hraje významnou roli mnoho faktorů – jako např. úplnost či neúplnost rodiny, harmonie nebo konflikty mezi rodiči, povaha a způsob výchovy každého, kdo má mít na dítě výchovně vzdělávací vliv a mnoho dalších. Navíc každá dětská psychika projde třemi významnými obdobími zásadní změny. To, jak vychovatelé ovlivní svým jednáním vůči dítěti tyto proměny, zcela zásadně a rozhodujícím způsobem určí výsledek, tj. jaké sebevědomí si ponese svou dospělostí.

 

Období prvního dětského vzdoru
Ve věku přibližně 2 – 3 let dítě dochází k prvnímu uvědomění si faktu, že je človíčkem jako ostatní, tedy se svými vlastními nápady, potřebami a přáními. Sebeuvědomění navenek projevuje snahou o samostatné chování, podle svých představ. Svou jedinečnost „ve vesmíru“ si pak dítě utvrzuje opozicí a vzdorem proti dospělé autoritě, často dělá pravý opak.

 

Puberta – další „nervák“
Další, na nervy dospělých hrající období je chvíle, kdy se dítě přirozeně mění tělesně v dospívajícího. „Puberťák“ cítí, že se k tomu musí svým jednáním „doladit“, nikdo mu však neporadí jak. Musí dojít k proměně psychiky z dětské na dospívající, tedy bližší a rovnocennější vůči dospělým. Vychovatelé ale potřebují kázeň a poslušnost, pokusy jednat „podle svého“ jsou často potlačovány. Dochází ke konfrontacím, které obvykle víru v sebe jakožto dospělého u mladého člověka neposilují.

 

Dospívání – poslední šance být O.K.
Adolescence neboli dospívání je poslední možnost, kdy rodiče mohou ještě velmi ovlivnit sebevědomí potomka v pozitivním i negativním směru. Je to období vstupu mezi dospělé. Dospívající by po svém psychickém i fyzickém dozrání měl obstát mezi ostatními např.v roli jedince schopného zajišťovat si podmínky na život, obstát jako sexuální partner a budoucí rodič a v mnoha dalších rolích. I tady může „rovnocenná“ komunikace rodiče s adolescentem posílit vědomí „ rovné ceny“ , tj sebevědomí stejné lidské hodnoty jako mají ostatní.

 

Dr. Sládečková radí: Jak být sebevědomější

1. Věřte své lidské ceně. Nemusíte být výjimečná, abyste si mohla sebe vážit. Vaší hodnotou je, že děláte, co je ve vašich silách. Není to sebechvála, ale skutečnost! Druhé byste si za toto úsilí přece také vážila a nemuseli by to být přeborníci.


2. Važte si svých dobrých vlastností. Pokud o nich zatím nevíte, požádejte svou dobrou kamarádku, ať vám je pojmenuje. Zapamatujte si to, co je vám vlastní, a má velkou lidskou hodnotu.

3. Učte se cenit si svých schopností a dovedností. Umíte dobře vařit, starat se o domácnost, vykonávat svou práci a vychováváte děti a pochybujete přitom o svých schopnostech? U přítelkyně byste si jich také nevážila? Jste stejně dobrá a šikovná, nepodceňujte se už.

4. Řiďte se především svým citem a rozumem. Samozřejmě, že přitom zůstanete ale přiměřeně vnímavá k názorům okolí. Vybírejte si z nich však vždy podle toho, co cítíte jen za to pravé..

5. Opřete se o svůj názor a jednejte podle něho. Když se odvážíte být sama sebou, ucítíte, že žijete svůj život podle svého a začínáte si sama sebe víc a víc vážit. Víc si vás bude vážit i vaše okolí. To už za trochu snahy stojí, ne?

6. Nechtějte být dokonalá. Věřte, že, jako každý, máte i vy nárok na chyby a neúspěch. Nikdo dokonalý se ještě nenarodil. Přežijte tedy občasný neúspěch bez pocitu méněcennosti a úspěch naopak bez hloupé pýchy.

7. Naučte se svůj omyl či chybu přijmout či své jednání změnit, pokud se ukáže, že jste se mýlila. Chyby a neúspěchy jsou od toho, abychom se z nich poučili, nikoli, abychom se za ně styděli.

8. Pečujte o svůj zevnějšek, štíhlost, vitalitu a energii. Sebevědomí bude posiluje, když se budete dobře cítit, když budete dobře vypadat. Pěstujte svou kondici. Naučte se pravidla tvorby úspěšného image. Pečujte o sebe v rámci svých možností. I první dojem je často rozhodující. Choďte na kurzy a učte se.

9.Pěstujte přátelství s dobrými kamarádkami. Poradí a posílí vás, když budete mít problémy, dodají odvahu a jistotu. Můžete také navštěvovat nějaký dámský klub, jako je např. klub Diana, a dodávat si sílu vzájemně

10. Hledejte odbornou posilu. Zkuste kurz asertivity nebo, budete-li opravdu v úzkých, navštivte psychologa. Není hanba se jít poradit a říci si o pomoc. Auto si také nespravujete sama.

 

Autor: PhDr. Zdeňka Sládečková
Přečteno: 7 910x

Přehled článků

 

Chci si udržet manžela      (přečteno: 77 819x)
Jak řešit noční přejídání      (přečteno: 8 858x)
O otcovském ledovém srdci      (přečteno: 8 628x)
O ohýbání stromku, dokud je ještě mladý      (přečteno: 7 781x)
„Ta tlustá Bára má všechno!“      (přečteno: 8 238x)
Jak se zbavit závislosti na čokoládě?      (přečteno: 8 253x)
Jak bojovat se žravou depresí?      (přečteno: 6 080x)
Jak hubnout se slabou vůlí?      (přečteno: 9 825x)
Jak netloustnout při noční směně      (přečteno: 13 110x)
Máte dostatečnou vůli zhubnout?      (přečteno: 11 539x)
Rychlokurz hubnutí 1. díl      (přečteno: 18 586x)
Rychlokurz hubnutí 2. díl      (přečteno: 13 643x)
Rychlokurz hubnutí 3. díl      (přečteno: 12 621x)
Rychlokurz hubnutí 4. díl      (přečteno: 13 033x)
Rychlokurz hubnutí 5. díl      (přečteno: 11 549x)
Rychlokurz hubnutí 6. díl      (přečteno: 14 229x)
Vysoká škola sebevědomí      (přečteno: 10 377x)
Hodíme se k sobě, miláčku?      (přečteno: 10 100x)
Dokážete sama zhubnout?      (přečteno: 12 767x)
Zdravá strava jako posedlost      (přečteno: 10 182x)
Dieta a úzkost      (přečteno: 11 928x)
Vánoce – postrach nebo posila diety?      (přečteno: 7 969x)
Situace, ve kterých se tloustne      (přečteno: 9 174x)
Obezita jako psychická obrana      (přečteno: 8 157x)
DIETA A TEMPERAMENT      (přečteno: 8 398x)
DIETA A STRES      (přečteno: 8 730x)
Kouzelná dětská snídaně      (přečteno: 10 103x)
Teď zhubněte doopravdy!      (přečteno: 14 387x)
Novoroční týdenní dieta na hubnutí      (přečteno: 8 973x)
Tipy, jak zastavit útoky hladu      (přečteno: 9 062x)
Znáte nejúčinnější formy hubnutí?      (přečteno: 8 808x)
Kdy začít s dietou?      (přečteno: 7 826x)
Proč nejsem víc sebevědomá?      (přečteno: 7 910x)
DIETA A DEPRESE      (přečteno: 9 051x)
Zažeňte podzimní depresi!      (přečteno: 7 474x)
Tátovi jsem se nelíbila      (přečteno: 7 278x)
Máma trpí uklízecí mánií      (přečteno: 8 714x)
Léky na hubnutí      (přečteno: 8 800x)
Desatero zdravého hubnutí      (přečteno: 10 586x)
KILA NAVÍC V MILOVÁNÍ NEVADÍ      (přečteno: 6 993x)
Jak netloustnout při noční směně      (přečteno: 7 043x)
DIETA A IQ      (přečteno: 8 087x)

 

 

nahoru